DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

FUS

Firma JAĆWING GRANIT WALENDZEWICZ KRZYSZTOF WALENDZEWICZ uzyskała wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na projekt pod tytułem „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W ZAKŁADZIE KAMIENIARSKIM JAĆWING GRANIT WALENDZEWICZ POPRZEZ ZAKUP WÓZKA, ŻURAWIA ORAZ STOŁÓW” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2023-W1-0751 z dnia 13.02.2023 r.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.